Ön Ödemeli Konut Satışlarına İlişkin Kanun Değişikliği

30 January 2018
Comments 0
Category Genel @tr
30 January 2018, Comments 0

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile “Ön ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme”ye ilişkin maddede değişiklik yapıldı.

02.01.2018 tarihli değişiklik öncesinde madde 45’e göre; Ön ödemeli konut satışlarında, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı var idi. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminatın ödenmesini isteyebiliyordu.

02.01.2018 tarihinde yapılan değişiklik ile; Ön ödemeli konut satışlarında sözleşme tarihinden itibaren yirmidört aya kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı olacaktır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde ikisine, üç ila altı ay arası için yüzde dördüne, altı ila on iki ay arası için yüzde altısına ve on iki ila yirmi dört ay arası için de yüzde sekizine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilecek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *