13 April 2022
Comments 0
Category Genel @tr
13 April 2022, Comments 0
 1. Döviz Alım Belgesi nedir?

 

Döviz Alım Belgesi (DAB), belge sahibinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na döviz sattığına kanıt teşkil eden bir tür makbuz nevindedir.

 

Banka, bozdurulan döviz miktarı karşılığındaki tutarı TL’ye çevirir ve yasal işlemlere dayanak teşkil edecek bir belge Döviz Alım Belgesi düzenlenir.

 

 1. Döviz Alım Belgesi’ni kimler almalıdır?

 

Bir Türk bankasına para yatırmak veya Türkiye’de taşınmaz satın almak suretiyle yatırım yapan yabancı uyruklular ile Türkiye’den mal ve/veya hizmet ihraç eden (gerçek/tüzel) kişilerin Döviz Alım Belgesi alması zorunludur.

 

 1. FCPL’nin düzenlenmesi için kimler başvurabilir?

 

Belgenin adına düzenleneceği kişi, vekili veya kanuni temsilcisi Döviz Alım Belgesi düzenlenmesi için başvurabilir.

 

Taşınmaz satış işlemlerinde belgenin düzenlenmesi için satıcı taraf da  başvuruda bulunabilir.

 

 1. Döviz Alım Belgesi nereden alınabilir?

 

Döviz Alım Belgesi, Türkiye’de faaliyet gösteren bir kamu bankasından veya özel bankadan alınabilir.

 

 1. Döviz Alım Belgesi hangi bilgileri içermelidir?

 

Döviz Alım Belgesi, asgari olarak aşağıdaki bilgilerin tamamını içermelidir;

 • Adına döviz bozdurulan kişinin adı soyadı, pasaport numarası ya da yabancı kimlik numarası,
 • Alışı yapılan dövizin ABD doları karşılığı,
 • İşlemin Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin 13. maddesi kapsamında gerçekleştirildiği

 

 1. Döviz Alım Belgesi için hangi yabancı para birimleri bozdurulabilir?

 

Döviz Alım Belgesi için Merkez Bankası’na satılabilecek yabancı para birimleri USD, EUR ve GBP’dir.

 

 1. Döviz Alım Belgesi düzenlendikten sonra hangi işlemlerde ve ne zamana kadar geçerli olur?

 

Döviz Alım Belgesi’nin geçerliliği herhangi bir süre veya kullanım alanıyla sınırlı olmamakla birlikte, yalnızca belge sahibi, yani belgenin adına düzenlendiği kişi tarafından kullanılabilir.

 

 1. Tapuda belirtilen satış fiyatı, Döviz Alım Belgesi’ndeki TL değerinden farklı olabilir mi?

Hayır. Tapuda gösterilen satış bedelinin, Döviz Alım Belgesi’nde bozdurulan dövizin karşılığı TL miktarı olarak gösterilen tutar olması gerekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *