Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma Nasıl Olur?

28 December 2017
Comments 0
Category Genel @tr
28 December 2017, Comments 0

TTK 638’e göre, ortaklık sözleşmesinde ortaklara “ortaklıktan çıkma hakkı” tanınması mümkündür. Böyle bir hak kuruluş sırasında ortaklık sözleşmesi ile düzenlenebileceği gibi daha sonradan gerçekleştirebilecek bir sözleşme değişikliği ile de getirilebilir.
Ortaklık sözleşmesi ortaklara ortaklıktan çıkma hakkı veriyor ise, çıkmak isteyen ortak, ortaklığa yöneltilmesi gereken çıkma beyanını müdürlerden birine iletmelidir.
Çıkma hakkı sözleşme ile tanınmamış ise, çıkmak isteyen ortak ortaklığa karşı haklı sebeple çıkma davası açabilir. Bu durumda mahkeme dava süresince davacı ortağın hak kaybına uğramaması için gerekli önlemleri alabilecektir.
Şirket sözleşmesinde, bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülebilir. Aynı şekilde şirketin istemi üzerine haklı bir sebebe dayanılarak ortağın mahkeme kararı ile ortaklıktan çıkartılması hali de mümkündür.

Ayrıntılı bilgi için bize ulaşınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *